Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden JustOnePro bvba

Artikel 1: Doel
Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen JustOnePro sprl en de koper te definiëren en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop, ongeacht of de koper een professionele of een particuliere consument is.
De aankoop van een goed of dienst via deze site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden.
Deze verkoopsvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door JustOnePro zijn goedgekeurd
JustOnePro behoudt zich het recht voor om haar verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper.
Artikel 2: Tarieven
JustOnePro sprl behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande echter dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus verschijnt, de enige is die van toepassing is op de koper.
De vermelde prijzen zijn exclusief transport- en leveringskosten, mits deze plaatsvinden in de hieronder vermelde geografische gebieden.
De online verkoop van de producten en diensten die op de site worden gepresenteerd, is voorbehouden aan kopers die in de Europese Gemeenschap wonen.
Artikel 3: Bestellingen
De koper moet:
- vul de bestelling online in door alle referenties van de producten te geven.
- het identificatieformulier invullen waarop hij alle gevraagde contactgegevens zal vermelden;
- zijn bestelling te valideren nadat hij deze heeft geverifieerd;
De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, de erkenning van het hebben van perfecte kennis ervan en de afstand om gebruik te maken van zijn eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.
De bevestiging is de bevestiging waard en aanvaarding van de uitgevoerde bewerkingen.
JustOnePro sprl zal per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling communiceren en betaling aanvragen voor levering.
Artikel 4: Terugzending van goederen
-Voor particulieren
Kopers, niet-professionele natuurlijke personen, profiteren van een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de levering van hun bestelling om het product zonder boete aan de verkoper terug te sturen voor terugbetaling, met uitzondering van retourkosten (15,00 € exclusief btw). Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend op goederen die volgens specificaties van de consument zijn gemaakt. of speciaal voor hem besteld op artikelen om te bestellen. Voor alle bestellingen waarvan het volume niet overeenkomt met het normale gebruik van een persoon (meer dan 5 artikelen), worden de retourvoorwaarden gebruikt die van toepassing zijn op professionals.
-Voor professionals, verenigingen
In het geval van een teruggave van goederen die aan een bedrijf worden verleend, wordt 15% van het bedrag voor beheerskosten in mindering gebracht. In het geval van een speciale bestelling voor artikelen die niet op voorraad zijn in onze magazijnen is retourneren niet mogelijk. Alle items gepersonaliseerd of vervaardigd op verzoek van de koper zal niet worden teruggenomen.
In het geval van een bestelling voor te markeren artikelen, verzekert de koper JustOnePro sprl dat de gebruikte visuals en teksten vrij zijn van rechten van derden.
De koper is volledig verantwoordelijk voor alle geleden schade.
Artikel 5: Klacht en After-Sales Service
Klachten over een levering dienen binnen 14 dagen na ontvangst van het pakket per post of e-mail te worden ingediend.
Artikel 10: Betalingsvoorwaarden
Betaling per creditcard, overschrijving dient voor levering te geschieden.
Voor elke bestelling wordt een factuur verzonden.
Artikel 5: Leveringen
Levertijden worden alleen ter informatie gegeven; als deze meer dan dertig dagen na de bestelling, de verkoopovereenkomst kan worden beëindigd en de koper terugbetaald.
Artikel 6: Markering
In geval van markering door JustOnePro sprl van de bestelde producten:
Een bestelling wordt zeker pas in aanmerking genomen wanneer alle markeringselementen door onze diensten zijn gevalideerd. In geval van niet-haalbaarheid wordt de koper door JustOnePro gecontacteerd om een oplossing te vinden of om de bestelling te annuleren.
De afmetingen van de markeringen worden als indicatie gegeven en kunnen naar goeddunken van de fabricage-exploitant worden gewijzigd naar gelang van de verstrekte visual, de snede en de grootte van de producten.
JustOnePro sprl zorgt in geen geval voor een perfecte match van de markeringskleuren ten opzichte van de door de koper verstrekte visual.